Download

Poštovani, na ovoj stranici možete preuzeti korisne tablice i dokumente, kao i kataloge, brošure i informacije o proizvodima i o opremi koju imamo u ponudi.

Metalne kutije i kućišta – katalog

ACON Postrojenja za biofiltraciju otpadnih voda – katalog
ACON Laboratorijska i procesna in-line merna oprema – katalog
ACON Ultrafiltracioni sistemi za proizvodnju vode za piće od površinskih voda – katalog

Standardni UNP i INP valjani čelični profili za konstrukcije – tablica težina po metru. Preuzmite tablicu ovde

Standardni valjani čelični „L“ profili za konstrukcije – tablica težina po metru. Preuzmite tablicu ovde

Standardne pravougaone i kvadratne profilne cevi za konstrukcije – tablica težina po metru. Preuzmite tablicu ovde

Standardni toplo valjani i hladno valjani limovi – tablica težina po metru kvadratnom. Preuzmite tablicu ovde

Standardni bakarni, mesingani, cinkovani, olovni i aluminijumski limovi – tablica težina po metru kvadratnom. Preuzmite tablicu ovde

NDM Solution
office@ndmsolution.com