Zamka (harpun) za slepo kuče

Zaštitite vaše bašte i useve jednostavnom i efikasnom zamkom za slepo kuče. Zamka je na principu puške sa šiljkom. Šiljak je nategnut oprugom koju opušta pomeraj poluge. Naime, ovde je iskorišćena osobina štetočine da, po otvaranju kanala ,kroz koji se ona kreće, ona taj kanal zatvori. Njenim guranjem zemlje aktiviraće se poluga a smim tim i puška i biće ulovljena kao harpunom.

Način postavljanja: Pušku predhodno ispariti da bi se izgubili eventualni mirisi na pušci jer su štetočine osetljive na mirise a takodje vodite računa da niste koristili dezodornse, sapune I praškove koji bi mogli ostaviti mirise na pušci. Otkopajte tunel štetočine, otvorite rupu i postavite pušku. Pušku postavljate nenategnutu tako da vrh poluge bude na otvoru rupe a samim tim će šiljak biti na desetak centimetara unutra od otvora ripe. Pažljivo nategnite pušku i zamka je postavljena. Kada slepo kuče dođe da zatrpa otvorenu rupu, biće tačno ispod šiljka a guranjem zemlje opustiće oprugu i biće probodeno. Za efikasniji lov i 100% učinak potrebne su dve puške, za obe strane otvorene rupe. Posle hvatanja slepog kučeta ponovo isparite pušku.

NDM Solution
office@ndmsolution.com