Podaci za identifikaciju

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Pun naziv firme: Milan Nikolić pr Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore NDM Solution Medoševac

Skraćeni naziv firme: Milan Nikolić pr NDM Solution
Ime i prezime ovlašćenog lica: Milan Nikolić
PIB: 110179829
Matični broj: 64708015
Šifra delatnosti: 3101
Mesto: Medoševac
Opština: Crveni Krst – Niš
Adresa: Dimitrija Tucovića 46
Telefon: 0653454453
email: office@ndmsolution.com
Obveznik PDV-a: NE
Broj tekućeg računa:
265 – 4050310000356 – 42 , Raiffeisen bank
Broj tekućeg računa-devizni:
265 – 1000000207362 – 26 , Raiffeisen bank

NDM Solution
office@ndmsolution.com